ISP S.A. -> Branże -> Chemiczna i kosmetyczna
Branża chemiczna i kosmetyczna
We współpracy z firmami z branży chemicznej ważna jest znajomość kluczowych procesów. Instytut ma nie tylko rozwiązania pozwalające optymalizować obrót materiałowy, ale również doświadczenie, które zaprocentuje podczas wdrożenia.

      
  
  System Synaptic to kompleksowe rozwiązanie którego celem jest zarządzanie obrotem towarowym w przedsiębiorstwie. Jego podstawą jest mobilny program magazynowy, klasy Warehouse Management.

Zobacz więcej
 


      
  
  Zintegrowany system zarządzania majątkiem. Pełna obsługa ewidencji majątku, amortyzacji środków trwałych, inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych, czynności serwisowych upraszcza prace działów administracji.

Zobacz więcej