ISP S.A. -> Branże -> Energetyka i infrastruktura
Energetyka i infrastruktura
System ProInwent jest najdłużej istniejącym na rynku narzędziem służącym do zarządzania majątkiem i systemem inwentaryzacji rozproszonej. W połączeniu z Synaptic.WMS stanowi to kompleksowe rozwiązanie do obsługi baz materiałowych i służb serwisowych.
Dodatkowo Instytut posiada w swojej ofercie najbardziej rozbudowane rozwiązanie do organizacji konferencji, kongresów, szkoleń i zjazdów.

      
  
  Zintegrowany system zarządzania majątkiem. Pełna obsługa ewidencji majątku, amortyzacji środków trwałych, inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych, czynności serwisowych upraszcza prace działów administracji.

Zobacz więcej
 


      
  
  System Synaptic to kompleksowe rozwiązanie którego celem jest zarządzanie obrotem towarowym w przedsiębiorstwie. Jego podstawą jest mobilny program magazynowy, klasy Warehouse Management.

Zobacz więcej
 


      
  
  Kompleksowe rozwiązania klasy event manager, służące do obsługi on-line uczestników konferencji, kongresów, szkoleń czy zjazdów. W zakres rozwiązania wchodzi obsługa rejestracji, płatności, fakturowania i innych kluczowych procesów.

Zobacz więcej