ISP S.A. -> Branże -> Przemysłowa
Przemysłowa
Standardowe rozwiązania ograniczają rozwój produkcji. Instytut to rozumie. Dlatego nasza oferta skierowana do przemysłu pozwala nie tylko sprawnie zarządzać procesami, ale dostosować rozwiązania do swoich potrzeb.

      
  
  System Synaptic to kompleksowe rozwiązanie którego celem jest zarządzanie obrotem towarowym w przedsiębiorstwie. Jego podstawą jest mobilny program magazynowy, klasy Warehouse Management.

Zobacz więcej
 
      
  
  Zintegrowany system zarządzania majątkiem. Pełna obsługa ewidencji majątku, amortyzacji środków trwałych, inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych, czynności serwisowych upraszcza prace działów administracji.

Zobacz więcej