ISP S.A. -> Branże -> Telekomunikacja
Rozwiązania dla telekomunikacji
System ProInwent jest najdłużej istniejącym na rynku narzędziem służącym do zarządzania majątkiem i systemem inwentaryzacji rozproszonej. W połączeniu z Synaptic.WMS stanowi to kompleksowe rozwiązanie do obsługi baz materiałowych i służb serwisowych.


      
  
  System Synaptic to kompleksowe rozwiązanie którego celem jest zarządzanie obrotem towarowym w przedsiębiorstwie. Jego podstawą jest mobilny program magazynowy, klasy Warehouse Management.

Zobacz więcej
 


      
  
  Zintegrowany system zarządzania majątkiem. Pełna obsługa ewidencji majątku, amortyzacji środków trwałych, inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych, czynności serwisowych upraszcza prace działów administracji.

Zobacz więcej