O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
  Wystawianie faktur
  • Automatyczne generowanie faktur pro-forma
  • Automatyczne generowanie faktur końcowych VAT
  • Faktury zbiorowe dla grup uczestników
  • Dowolne szablony graficzne faktur
  • Schematy nazewnictwa pozycji
  • Różne stawki VAT i sprzedawcy usług


Automatyczne generowanie faktur pro-forma

Jeśli w ramach organizowanego wydarzenia, poświęcasz mnóstwo czasu na wystawianie faktur to nareszcie będziesz mógł o tym zapomnieć. Moduł fakturowania w systemie Coffee umożliwia bowiem automatyczne generowanie faktur pro-forma na zakończenie rejestracji uczestnika bądź grupy uczestników, która następnie wysyłana jest wiadomością e-mail. Dzięki tej funkcjonalności każdy z uczestników otrzyma stosowną do wybranych opłat fakturę, co wpłynie na zmniejszenie twojej pracochłonności związanej z ręcznym wpisywaniem danych klienta oraz generowaniem całej faktury.

Automatyczne generowanie faktur końcowych VAT

Wystawianie faktur pro-forma to tylko połowa sukcesu. Drugą połowę także zrealizujesz w tym module Coffee. W momencie zaksięgowania wpłaty na koncie uczestnika, możesz w sposób automatyczny wygenerować fakturę końcową VAT dla danego uczestnika, która dodatkowo zostanie wysłana na jego skrzynkę e-mail. Doświadczenia naszych klientów potwierdzają, że możliwe jest wystawienie kilkuset faktur w kilkanaście minut, ze względu na to, że Coffee przechowuje komplet niezbędnych informacji do wystawienia faktury. Ile Tobie zajmuje wystawienie kilkuset faktur ?

Faktury zbiorowe dla grup uczestników

Podobnie jak w przypadku rozliczenia płatności także ten moduł Coffee wspiera obsługę grup uczestników. Po zaksięgowaniu wpłaty za część lub wszystkich członków grupy, możesz od razu wygenerować fakturę zbiorową za opłacone należności grupowe. Dzięki tej opcji nie musisz wystawiać tylu faktur ile liczy grupa uczestników, a jedna zbiorowa faktura z pewnością wpłynie także na zadowolenie twojego klienta.

Dowolne szablony graficzne faktur

System Coffee jest na tyle elastycznym narzędziem, że umożliwia ci zdefiniowanie zupełnie dowolnego szablonu graficznego faktury, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie ich wyglądu to potrzeb danego wydarzenia czy też Twojego klienta. Standardowo Coffee ma wbudowany zestaw podstawowych szablonów graficznych faktur, z których możesz skorzystać tak, żeby rozpoczęcie pracy z modułem fakturowania nie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu.

Schematy nazewnictwa pozycji

Masz niestandardowe potrzeby w zakresie nazewnictwa poszczególnych pozycji na fakturach ? Nie ma problemu, bowiem moduł fakturowania udostępnia Ci funkcjonalność definiowania schematów nazewnictwa pozycji, dzięki czemu możesz we własnym zakresie zdecydować jak mają wyglądać generowane przez Coffee faktury. Co więcej możesz także zdecydować się na złączenie wszystkich pozycji w jedną o ustalonej przez Ciebie nazwie.

Różne stawki VAT i sprzedawcy usług

Moduł fakturowania spełni twoje najbardziej wyszukane potrzeby, bowiem dla każdej kategorii opłaty możesz przypisać odpowiednią stawkę VAT oraz przypisać opłaty do poszczególnych sprzedawców. Jeśli będzie ich więcej niż jeden, to Coffee będzie wystawiał tyle faktur uczestnikowi ilu sprzedawców z powiązanymi opłatami zdefiniujesz.


       Dlaczego warto korzystać z modułu wystawiania faktur ?
  
  Moduł wystawiania faktur to przede wszystkim wygodne narzędzie, które zapewni Tobie dużą oszczędność czasu. Automatycznie generowane faktury pro-forma czy też końcowe VAT pozwalają Ci skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów, zamiast tracić czas na przepisywaniu danych do programów fakturujących.  


Kliknij aby zobaczyć więcejKliknij aby zobaczyć więcej