O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
  Formularze i ankiety
  • Pozyskaj potrzebne informacje od uczestnika
  • Poddaj siebie ocenie uczestników
  • Analizuj raporty i statystyki


Pozyskiwanie informacji kluczem do sukcesu

Jednym z kluczowych celów, którym służy proces rejestracji on-line uczestników wydarzenia jest pozyskanie niezbędnych informacji. Moduł formularzy wychodzi naprzeciw tym potrzebom udostępniając Ci funkcjonalność umożliwiającą dowolne definiowanie formularzy, które uczestnik musi wypełnić. Ze względu na to, że często istotny jest kontekst, w którym uczestnik powinien wypełnić dodatkowe pola formularzy, moduł ten umożliwia ci osadzenie zdefiniowanego formularza w aż 5 różnych miejscach w systemie. Możesz na przykład zdefiniować dodatkowe formularze w procesie rejestracji on-line czy też formularz służący recenzji streszczeń. Taka funkcjonalność daje niespotykaną elastyczność w pozyskiwaniu informacji.

Ankiety ewaluacyjne

Najważniejszym wyznacznikiem sukcesu organizowanego przez Ciebie wydarzenia jest z pewnością subiektywna ocena dokonana przez uczestników. Dzięki modułowi formularzy możesz w prosty sposób przygotować ankietę ewaluacyjną, którą następnie automatycznie można umieścić na stronie internetowej wydarzenia. W ten sposób umożliwiasz uczestnikom narzędzie do oceny Twojej pracy podczas całego procesu organizacji wydarzenia, a jak wiadomo opinia klienta jest bezcenna.

Raporty i statystyki

Moduł formularzy oprócz dowolnego definiowania i osadzania w różnych miejscach systemu, udostępnia także narzędzia analityczne w postaci raportów i statystyk. Kompletny zestaw wyników w postaci tabelarycznej lub wykresów statystycznych umożliwia Ci dogłębną analizę odpowiedzi uzyskanych od uczestników. Każdy raport czy też statystykę można dodatkowo wydrukować lub wyeksportować do Excela.


       Dlaczego warto korzystać z modułu formularzy ?
  
  Moduł formularzy to przede wszystkim wygodne i elastyczne narzędzie, które umożliwia Ci uzyskanie od uczestników wszystkich niezbędnych informacji. Dodatkowo przeglądanie uzyskanych informacji w formie tabelarycznej oraz statystycznej w postaci wykresów graficznych, gwarantuje ci możliwość przeprowadzania analiz i wyciągania kluczowych wniosków.