ISP S.A. -> O firmie -> Historia firmy
Historia Instytutu

Jak ciągła praca u podstaw procentuje
2003r. Instytut Studiów Programistycznych powstał w 2003 roku z inicjatywy grupy niezależnych konsultantów i programistów. W pierwszych latach działał w formie firmy osobowej. Od samego początku działalności ISP było firmą wyspecjalizowaną w projektowaniu autorskich rozwiązań informatycznych. Podstawą tych rozwiązań było autorskie oprogramowanie.
Pierwszym znaczącym wdrożeniem było zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu analiz medycznych dla Samodzielnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej. Był to jeden z pierwszych na rynku, wykorzystujący technologie Internetowe, system zbierania i analizowania danych medycznych w Polsce.
W tym samym czasie rozpoczęły się prace rozwojowe nad platformą aplikacji Internetowych ISP WebKernel.
2004r. Na początku 2004 roku programiści Instytutu zakończyli pracę nad ISP WebKernel. Przełożyło się to na wdrożenie wielu systemów autorskich opartych o tą technologię.
W maju 2004 roku rozpoczęły się prace nad pierwszym rozwiązaniem komercyjnym autorstwa Instytutu: Systemem Inwentaryzacji Rozproszonej ProInwent. Był to również pierwszy krok w stronę systemów mobilnych oraz rozwiązań automatycznej identyfikacji. Pierwsze wdrożenia systemu, realizowane wraz z firmami z branży automatycznej identyfikacji, rozpoczęły się w IV kwartale.
Wśród klientów ISP znalazły się firmy z sektora bankowego oraz administracji centralnej.
2005r. Okres intensywnych wdrożeń i prac rozwojowych nad systemem ProInwent. Wdrożenia w największych instytucjach państwowych, korporacjach międzynarodowych, uczelniach oraz bankach pozwoliły ISP uzyskać wysokie kompetencje wdrożeniowe. Najwyższe wymagania stawiane przez klientów oraz szeroki zakres usług wykonywanych w ramach wdrożeń spowodowały rozwój struktur operacyjnych ISP.
Wysoki rozwój technologii ISP w zakresie oprogramowania mobilnego i rozwiązań dedykowanych pozwoliły uzyskać znaczącą pozycję dostawcy systemów wbudowanych.
Pod koniec 2005 roku firma rozpoczęła prace rozwojowe nad systemem organizacji konferencji Coffee.
2006r. Dla Instytutu rok 2006 był czasem bardzo dynamicznego rozwoju. Wynikał on z wielu czynników: popularyzacja systemu ProInwent, podkreślona wieloma wdrożeniami, rozwój platformy konferencyjej Coffee. Nie bez znaczenia był fakt rozpoczęcia współpracy z producentem oprogramowania antywirusowego w charakterze producenta wykonawczego. Rozwój pakietu antywirusowego pozwolił uzyskać najwyższe kompetencje w zakresie opieki serwisowej z wyśrubowanymi czasami reakcji.
W drugiej połowie roku rozpoczęły się prace projektowe nad platformą Synaptic.WMS.
W marcu 2006 roku Instytut Studiów Programistycznych został przekształcony w spółkę akcyjną.
2007r. Okres największych inwestycji w rozwój produktów komercyjnych.
Doświadczenia zdobyte w ramach wdrożeń systemu Coffee skutkowały intensywnym rozwojem produktów.
Wdrożenia systemu Synaptic w międzynarodowych korporacjach pozwoliły na zbudowanie solidnej bazy funkcjonalnej systemu, co stanowiło podstawę jego rozwoju przez następne lata. Przygotowanie drugiej wersji systemu ProInwent znacząco zwiększyło konkurencyjność rozwiązania.
Rozwój obu rozwiązań mobilnych pozwolił na uzyskanie znaczącej pozycji na rynku dostawców oprogramowania mobilnego.
Wysoki poziom rozwiązań został doceniony przez niezależne komitety przyznaniem nagród za innowacyjność.
2008r. Okres intensywnych wdrożeń i rozwoju produktów ISP S.A. Liczne wdrożenia, najwyższy poziom technologiczny produktów oraz kompetencje Instytutu zostały docenione przez certyfikaty i partnerstwa czołowych światowych producentów rozwiązań mobilnych i automatycznej identyfikacji .
Najwyższy poziom produktów ISP S.A. został doceniony przez klientów firmy i podkreślony licznymi referencjami. Instytut jako jedna z pierwszych firm w sektorze wdrożyła dla swoich celów system zarządzania procesowego, który pozwolił w znaczący sposób podnieść jakość i wydajność procesów związanych z obsługą klienta.
2009r. Czas stabilnego rozwoju Instytutu. Rozwój funkcjonalny systemu Coffee, pozwolił na znaczący wzrost pozycji systemu na rynku. Nowe partnerstwa operacyjne pozwoliły na znaczący wzrost konkurencyjności oferty oraz pozwoliły zwiększyć penetracje rynku.
W ramach prac rozwojowych zostały przygotowane nowe moduły systemu Synaptic: zarządzanie produkcją i transportem. Pozwoliło to na rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu oraz na zwiększenie konkurencyjności rozwiązania.
Z początkiem 2009 roku Instytut przeniósł siedzibę do ścisłego centrum Warszawy.
2010r. Rozwój poprzez wdrożenia.
W 2010 roku Instytut znacząco powiększył zarówno liczbę jak i wielkość portfela klientów. Nie przeszkodziło to w rozwoju oferty produktowej której ukoronowaniem było wydanie drugiej wersji systemu Synaptic.WMS. Duża elastyczność nowo przygotowanego rozwiązania pozwoliła uzyskać znaczącą pozycję na rynku rozwiązań logistycznych.
Nowy model rozliczeniowy pozwolił również na znaczący rozwój systemu Coffee.
Z końcem 2010 roku ISP uruchomiło nową witrynę internetową.
2011r. Rok w którym ISP aktywnie realizowało największe projekty wdrożeniowe. Kluczowe kompetencje rozwijane przez lata, najwyższy poziom funkcjonalny rozwiązań pozwoliły pozyskać najbardziej znaczące firmy. Współpraca z tymi klientami oraz duża ilość wdrożeń średniej wielkości umocniło ISP na pozycji lidera, w zakresie oferowanych rozwiązań.
Na początku roku został przeprowadzony rebranding produktów, w celu uzyskania spójnej firmowej identyfikacji wizualnej.
Pod koniec roku zostały rozpoczęte prace nad Synaptic.AMS.
Na skróty
Nasz zespół
Synaptic
ProInwent
Coffee