O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
ProInwent
O systemie
Zakres funkcjonalny
Metody inwentaryzacji
Wersje oprogramowania
Korzyści z wdrożenia
Rozwiązania branżowe
Kontakt z konsultantem
Zakup systemu

ISP S.A. -> Rozwiązania -> ProInwent


ProInwent

System inwentaryzacji środków trwałych ProInwent


OZNAKOWANIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU KODEM KRESKOWYM
Numer inwentarzowy zapisany w kodzie

Każdy składnik majątku przedsiębiorstwa jest oklejony etykietą z unikalnym kodem kreskowym odpowiadającym numerowi inwentarzowemu. Dzięki temu możemy go w każdej chwili jednoznacznie zidentyfikować i uzyskać na jego temat komplet informacji.
      Odporne etykiety inwentarzowe

System ProInwent współpracuje ze wszystkimi etykietami inwentarzowymi dostępnymi na rynku. W szczególności zalecane są etykiety foliowe, które są odporne na wszelkiego rodzaju środki czyszczące i chemiczne.
INWENTARYZACJA ZA POMOCĄ MOBILNEGO KOLEKTORA DANYCH
Skanowanie składników majątku

Inwentaryzacja składników majątku polega na skanowaniu etykiet z kodami kreskowymi, przy pomocy mobilnych kolektorów danych. Dzięki takiej metodzie unikamy wielu pomyłek i błędów a także skracamy czas przeprowadzenia inwentaryzacji nawet o 80%.
      Generowanie arkuszy spisowych

Po zakończeniu procesu inwentaryzacji, system ProInwent generuje automatycznie wszystkie niezbędne raporty inwentaryzacyjne - w szczególności tradycyjne raporty: spisu z natury i różnic inwentaryzacyjnych.
OSZCZĘDNOŚĆ PRACY LUDZKIEJ PRZY PRZEPROWADZENIU INWENTARZACJI
Do 80% mniej czasu na spis

W porównaniu z tradycyjną metodą, inwentaryzacja oparta na automatycznej identyfikacji, pozwala skrócić czas przeprowadzenia spisu nawet o 80%, angażując do tego mniejszą liczbę pracowników.
      Rozliczenie inwentaryzacji

System ProInwent dzięki zaawansowanym narzędziom wspomaga etap wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych oraz ułatwia ostateczne rozliczenia inwentaryzacji poprzez automatyczne generowanie odpowiednich dokumentów ewidencyjnych.
PEŁNA KONTROLA NAD MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Serwisy, wypożyczenia, gwarancje

Dzięki wbudowanym funkcjom, system ProInwent, zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz usprawnia codzienną pracę osób odpowiedzialnych za administrowanie majątkiem przedsiębiorstwa.
      Zarządzanie majątkiem

Pomiędzy kolejnymi inwentaryzacjami w systemie ProInwent możemy prowadzić pełną ewidencję środków trwałych, środków niskocennych oraz wyposażenia. Do tego celu stosujemy standardowe dokumenty m.in. OT, PT, MT, LT i inne dostepne w systemie.