Normy jakości
Oprogramowanie dostarczane przez ISP S.A. jest poddawane skrupulatnym testom. Sprawdzeniu podlegają następujące obszary funkcjonowania aplikacji:
    Availability- dostępność usług
    Security - bezpieczeństwo i poufność      danych
    Performance - zdolność dostarczania      usług w akceptowalnym czasie
    Integrity - dokładność, prawdziwość i      aktualność danych
Metodologia


Metodologia wdrożeń Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych jest złożonym procesem. Poniżej możesz się dowiedzieć w jaki sposób ISP S.A. zapewnia odpowiednią jakość, terminowość oraz spełnienie wymagań funkcjonalnych swoim klientom.
Więcej


Opieka serwisowa Systemu nie wystarczy wdrożyć, trzeba również go utrzymywać. Tutaj dowiesz się w jaki sposób ISP S.A. może Cię wspierać w tym procesie.

Więcej