Rational Unified Process (RUP)
jest to szablon metodologii którego pierwsze plany zostały sporządzone pod koniec lat 70 w firmie Rational Software a następnie rozwijany systematycznie przez IBM. Poniżej zawarte są najważniejsze praktyki w zakresie implementacji i wdrażania oprogramowania:
    Iteracyjna produkcja oprogramowania
    Procedury zarządzania wymaganiami
    Wizualna reprezentacja przepływów
    Kontrola jakości      
    Procedury zarządzania zmianami
Metodologie opracowane przez Instytut są rozwinięciem metodologii RUP, dostosowane do specyfiki prowadzonych projektów, wymagań klientów oraz charakteru wdrażanych rozwiązań.
Metodologia wdrożeń

Najoszczędniejsza droga do celu

On-line Implementation Process Procedura szybkiego wdrażania systemów internetowych. Proces opiera się na łączności on-line z konsultantem oraz na intuicyjnej budowie oprogramowania. Łączność on-line oraz podgląd operacji pozwala szybko korygować błędy użytkownika oraz przekazywać mu precyzyjne instrukcje.


Synthetic Implementation Process Skrócona procedura wdrożeniowa. Syntetyczny opis otoczenia działania systemu pozwala na wprowadzenie podstawowej konfiguracji a kolejne etapy wdrożeniowe pozwalają na doprecyzowanie poszczególnych ustawień systemu. Metodologia SIP została zaprojektowana zgodnie z zasadą Pareto tj. pozwala na osiągnięcie 80% efektów wdrożenia przy 20% nakładów.

Enterprise Implementation Process. Najbardziej wymagającym klientom dedykujemy metodologię EIP - jej procedury zostały opracowane, aby osiągnąć maksymalny efekt wdrożenia. Szczegółowy proces analizy procesowej i systemowej pozwala na wykrycie wąskich gardeł oraz niespójnych procesów operacyjnych klienta. Następujący proces konfiguracyjno-dedykacyjny gwarantuje pełne dopasowanie rozwiązania do potrzeb Klienta.