O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
ISP S.A. -> Napisz do nas


Kontakt z konsultantem

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie twoje pytania


Jeżeli zainteresowały Państwa nasze rozwiązania, prosimy o skorzystanie z formularza, a nasz konsultant niebawem skontaktuje się z Państwem.
 
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Numer telefonu
Temat rozmowy
 

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, pozyskiwanych za pomocą niniejszego serwisu, jest Instytut Studiów Programistycznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brukselska 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254547, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 zł, nr NIP 113-259-73-14 (ISP). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISP jako administratora danych osobowych, w celu sprzedaży towarów i usług , prowadzenia działań marketingowych podejmowanych ISP samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, oraz w celu archiwizacji i prowadzenia analiz gospodarczych.


 

Dane teleadresowe
Jeżeli chcesz wiedzieć gdzie znajduje się siedziba spółki, zobaczyć mapę dojazdową czy telefony, tu możesz znaleźć te informacje.
Dane teleadresowe


  Wsparcie techniczne
Instytut Studiów Programistycznych S.A. zapewnia ciągłe wsparcie techniczne swoim klientom. Użyj formularza aby uzyskać pomoc..
Support