O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
  Obsługa zarejestrowanych uczestników
  • Zarządzanie zarejestrowanymi uczestnikami
  • Możliwość logowania uczestników w celu edycji danych
  • Rejestr zmian
  • Raporty i zestawienia


Zarządzaj danymi zarejestrowanych uczestników

Moduł obsługi uczestników jest przeznaczony do przeglądania i edycji danych każdego z zarejestrowanych uczestników. Dzięki zestawowi filtrów szybko znajdziesz uczestnika aby przejrzeć i ewentualnie zmienić jego dane wprowadzone w trakcie rejestracji on-line. W ten sposób uzyskujesz pełną kontrolę nad kluczowymi informacjami zgromadzonymi w Coffee i dowolnym momencie masz do nich pełny dostęp. Ze względu na to, że dane uczestników gromadzone są w centralnej bazie danych masz gwarancje, że zmiany dokonywane przez samego uczestnika jak i każdego z organizatorów nie powodują problemów ze spójnością danych.

Uczestnicy mogą sami edytować swoje dane

Istotną zaletą tego modułu jest fakt, iż uczestnicy mogą się zalogować do Coffee i we własnym zakresie mogą edytować własne dane. Dzięki temu oszczędzasz znaczą ilość czasu na odbieraniu telefonów i e-maili z prośbą o korektę danych uczestnika. Możliwość zmiany własnych danych przez uczestnika ograniczona jest parametrem konfiguracyjnym granicznej daty modyfikacji, dzięki którym masz gwarancję, że ostateczny zestaw danych jest najbardziej aktualny.

Kompletny rejestr zmian danych

Każda zmiana danych rejestracyjnych wykonana czy to przez samego uczestnika czy też przez jednego z organizatorów jest rejestrowana w Coffee. Dzięki temu masz możliwość kompletnego śledzenia zmian poszczególnych partii danych i możesz w dowolnym momencie prześledzić kto i kiedy zmienił poszczególne dane.

Generuj raporty i zestawienia

Moduł obsługi uczestników udostępnia Tobie także bogaty zestaw raportów i zestawień zarówno w postaci tabelarycznej jak i statystycznej. Na chwilę obecną Coffee umożliwia wygenerowanie ponad 30 różnych raportów, przy czym każdy raport możesz wydrukować lub wyeksportować do Excela. Dzięki temu możesz zdawać okresowe raporty swoim klientom, a także na bieżąco śledzić postępy w rozliczaniu płatności czy też statystykę narodowości uczestników.


       Dlaczego warto korzystać z modułu obsługi uczestników ?
  
  Moduł obsługi uczestników to przede wszystkim wygodny sposób na przeglądanie i zarządzanie danymi zarejestrowanych uczestników. Dzięki temu, że wszystkie dane zebrane są w jednym miejscu, a dostęp do nich może mieć kilka osób równocześnie, masz gwarancję, że wszystkie dane są zawsze aktualne i spójne.  


Kliknij aby zobaczyć więcejKliknij aby zobaczyć więcej