O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
ProInwent
O systemie
Zakres funkcjonalny
Metody inwentaryzacji
Wersje oprogramowania
Korzyści z wdrożenia
Rozwiązania branżowe
Kontakt z konsultantem
Zakup systemu

ISP S.A. -> Rozwiązania -> ProInwent -> O systemie


O systemie ProInwent

Podstawowe informacje na temat systemu zarządzania majątkiemSystem ProInwent to kompleksowe rozwiązanie służące prowadzeniu ewidencji oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątku przedsiębiorstwa. Oprogramowanie to, jest skierowane zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw, niezależnie od branży jaką się zajmują, ponieważ każde z nich jest zobowiązane prowadzić ewidencję środków trwałych oraz okresowo dokonywać inwentaryzacji składników majątku.

System ProInwent został zaprojektowany z myślą o działach administracyjnych, gospodarczych oraz tych które zajmują się kontrolą majątku przedsiębiorstwa. Może on dzięki temu doskonale uzupełniać systemy księgowe, które nie posiadają rozbudowanych funkcji zarządzania oraz inwentaryzacji środków trwałych.

System ProInwent wykorzystuje technologie automatycznej identyfikacji w postaci etykiet z kodami kreskowymi oraz terminali mobilnych ze skanerami kodów kreskowych. Dzięki takiemu zastosowaniu tych technologii minimalizujemy prawdopodobieństwo pomyłki podczas przeprowadzania inwentaryzacji.

Dostęp do systemu za pomocą przeglądarki internetowej.

System ProInwent został w całości zaprojektowany i wykonany w technologiach internetowych z wykorzystaniem popularnej architektury klient-serwer. Dostęp do systemu można uzyskać przez zwykłą przeglądarkę WWW zainstalowaną na każdej stacji roboczej. Dzięki takim rozwiązaniom nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania na poszczególnych stacjach roboczych a dostęp do systemu możemy uzyskać z dowolnego komputera podłączonego do sieci komputerowej lub do Internetu.
Odwzorowanie struktury organizacyjnej

System ProInwent umożliwia zdefiniowanie dowolnej rzeczywistej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Możliwe jest określenie jednostek nadrzędnych, takich jak oddziały przedsiębiorstwa oraz wewnętrznej struktury jak departamenty czy szczegółowe lokalizacje. Ze względu na pełną dowolność w odwzorowaniu struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, możliwa jest lepsza kontrola i zarządzanie majątkiem, ponieważ w każdej chwili łatwo jest odnaleźć interesujący nas składnik majątku, a także zobaczyć listę wszystkich składników majątku przypisanych do danej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 
Ewidencja składników majątku

Ewidencjonowanie składników majątku jest jednym z głównych celów dla których powstał system ProInwent. W zależności od wersji umożliwia on prowadzenie prostej lub pełnej ewidencji środków trwałych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, takimi jak: OT, LT, MT itp. Dodatkowo system ProInwent umożliwia śledzenie pełnej historii wybranego składnika majątku. Dotyczy to zarówno zmian parametrów opisujących dany składnik jak i historię jego inwentaryzacji.
Znakowanie kodami kreskowymi

Na podstawie ewidencji wszystkich składników majątku, system ProInwent udostępnia wydruk etykiet z kodami kreskowymi, którymi znakowane są środki trwałe czy elementy wyposażenia przedsiębiorstwa. Możliwe jest zdefiniowanie wielu szablonów etykiet, dzięki czemu możemy drukować odpowiednie etykiety w zależności od np. wymiarów składnika majątku. System ProInwent przy pomocy modułu oklejania środków wspiera pierwsze znakowanie wszystkich składników majątku.
Inwentaryzacja za pomocą kolektora danych.

System ProInwent umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji przy pomocy mobilnych kolektorów danych wyposażonych w skanery kodów kreskowych. Taka technologia spisu gwarantuje, że proces inwentaryzacji przedsiębiorstwa staje się łatwy do przeprowadzania a liczba pomyłek spada do minimum. Ponadto system ProInwent generuje wszystkie niezbędne raporty inwentaryzacyjne, co w znacznym stopniu ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za rozliczenie spisu.
Kontrola pracowników i powierzonego im majątku

Na podstawie zdefiniowanej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa możliwe jest przypisanie poszczególnych składników majątku do określonych lokalizacji oraz do pracowników za nie odpowiedzialnych. Dodatkowo wykorzystując automatycznie generowaną historię środka trwałego, możliwa jest pełna kontrola nad ruchem i stanem poszczególnych przedmiotów.
Automatyzacja prowadzenia niezbędnej dokumentacji

System ProInwent udostępnia zaawansowane mechanizmy generowania dokumentów i raportów, dzięki czemu możliwa jest pełna automatyzacja prowadzenia dokumentacji związanej ze składnikami majątku w przedsiębiorstwie. Wypożyczenia, ulepszenia, naprawy i inne operacje są w pełni ewidencjonowane oraz generowane są dla nich stosowne dokumenty, które są przechowywane w postaci elektronicznej.