O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
ProInwent
O systemie
Zakres funkcjonalny
Metody inwentaryzacji
Wersje oprogramowania
Korzyści z wdrożenia
Rozwiązania branżowe
Kontakt z konsultantem
Zakup systemu

ISP S.A. -> Rozwiązania -> ProInwent -> Rozwiązania branżowe


Rozwiązania branżowe

Tam, gdzie standardowe rozwiązania nie wystarczają


System ProInwent jest bardzo elastycznym rozwiązaniem, dlatego można go swobodnie przystosować do specyficznych procedur i procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Poniżej znajdują się przykładowe zastosowania branżowe, w których ProInwent z powodzeniem realizuje wyspecjalizowane zadania.

SŁUŻBY MUNDUROWE
Obsługa magazynów zaopatrujących
System ProInwent posiada rozbudowany moduł magazynowy, który wspomaga kontrolę wszystkich ruchów z i do magazynu. Dodatkowo możliwe jest generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.

Specyficzne sposoby ewidencji
Specyfika służb mundurowych wymusza elastyczne rozwiązania jeśli chodzi o sposób ewidencji środków trwałych oraz pozostałego wyposażenia. System ProInwent umożliwia definiowanie dowolnych szablonów dokumentów oraz ścieżki ich przepływu, dzięki czemu księgi ewidencyjne oraz niezbędna dokumentacja mogą przybrać pożądany kształt.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Służby mundurowe cechują się wysokim ryzykiem, jeśli chodzi o wyciek poufnych informacji, tak więc poziom bezpieczeństwa jest kluczowym parametrem systemu. Wykorzystując 1024 bitowe certyfikaty SSL oraz odpowiednią konfigurację urządzeń sieciowych, dajemy gwarancję, że żadne dane nie dostaną się w ręce osób do tego nie powołanych.
PRACOWNICY MOBILNI
Ewidencja pojazdów, telefonów, itp.
System ProInwent świetnie sprawdza się tam, gdzie niezbędna jest pełna ewidencja oraz dokumentacja związana z wszelkim sprzętem i urządzeniami mobilnymi. Przy pomocy terminali mobilnych możliwe jest wykonywanie wszystkich niezbędnych operacji zgodnie z przyjętymi procedurami.

Wsparcie pracy wieloodziałowej
W każdym wieloodziałowym przedsiębiorstwie powstaje problem związany z ruchem środków trwałych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. ProInwent umożliwia definiowanie wielopoziomowych struktur organizacyjnych, które pozwalają odwzorować dokładną hierarchię i zależności w danym przedsiębiorstwie .

Historia składnika majątku
Ciągły przepływ wielu składników majątku pomiędzy oddziałami oraz pracownikami przedsiębiorstwa powoduje trudności z kontrolą oraz znalezieniem poszczególnych przedmiotów. System ProInwent dzięki rozbudowanej historii środka trwałego, umożliwia bieżące śledzenie wszelkich przepływów oraz szybkie odnajdywanie składników majątku.
INFRASTRUKTURA
Ewidencja urządzeń technicznych
System ProInwent można zastosować także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilna kontrola urządzeń technicznych oraz danych w nich zgromadzonych. Dzięki rejestrowaniu wszystkich odczytów w systemie, możliwa jest pełna kontrola stanu faktycznego oraz szybkie wykrywanie potencjalnych usterek czy błędów w infrastrukturze.

Praca w terenie - GPS i GSM
Wykorzystanie w systemie ProInwent technologii GPS oraz GSM umożliwia swobodną pracę w terenie, będąc cały czas w łączności on-line z głównym serwerem aplikacji. Takie podejście gwarantuje szybkość i dokładność wykonywanej w terenie pracy oraz umożliwia bieżący wgląd w wyniki i postępy zadań pracowników.

Kontrola stanu technicznego i serwis
Dedykowane rozwiązania oparte na jądrze systemu ProInwent Corporate dają ogromne możliwości w zakresie świadczenia usług serwisowych oraz kontrolnych. Pracownicy mobilni mają bowiem zawsze niezbędne informacje pod ręką a nadzorujące ich osoby mają doskonałe narzędzie do bieżącej kontroli i analiz.