O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
ProInwent
O systemie
Zakres funkcjonalny
Metody inwentaryzacji
Wersje oprogramowania
Korzyści z wdrożenia
Rozwiązania branżowe
Kontakt z konsultantem
Zakup systemu

ISP S.A. -> Rozwiązania -> ProInwent -> Zakres funkcjonalny


Zakres funkcjonalny

Zagadnienia obsługiwane przez system zarządzania majątkiemSystem inwentaryzacji środków trwałych ProInwent to kompleksowe rozwiązanie usprawniające ewidencję oraz inwentaryzację składników majątku przedsiębiorstwa. System ProInwent cechuje się architekturą modułową co czyni go elastycznym i wygodnym narzędziem dla pracowników działów administracji oraz księgowości.

Poniżej przedstawiamy zakres funkcjonalny systemu.

Moduł przedsiębiorstwo

Ten moduł ma za zadanie umożliwić zdefiniowanie jednostek oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Możliwy jest podział przedsiębiorstwa na oddziały zlokalizowane w różnych lokalizacjach geograficznych, a także bardziej szczegółowy podział na budynki wchodzące w skład oddziału. Budynki możemy podzielić na piętra i konkretne lokalizacje takie jak: pokoje, sale, aule, korytarze itp.

Ponadto moduł przedsiębiorstwo umożliwia określanie struktury organizacyjnej i hierarchii zatrudnienia, oraz pozwala ewidencjonować pracowników przedsiębiorstwa.

Dzięki takim podziałom, możliwe jest łatwe i skuteczne zarządzanie majątkiem, ponieważ dostępna jest szczegółowa historia środków trwałych oraz wyposażenia, które powiązane są z konkretnymi oddziałami, budynkami, lokalizacjami oraz pracownikami przedsiębiorstwa.

Inną ważną funkcją modułu przedsiębiorstwo, jest możliwość drukowania tabliczek inwentarzowych, zawierających listę środków w danej lokalizacji. Tabliczki inwentarzowe znacznie ułatwiają kontrolę nad majątkiem, ze względu na łatwiejsze wykrycie przemieszczeń środków.

Moduł przedsiębiorstwo umożliwia także przeglądanie raportów inwentaryzacyjnych oraz aktualnej listy środków trwałych względem danej jednostki organizacyjnej bądź danego pracownika.

 

Moduł ewidencji środków trwałych

Ewidencjonowanie składników majątku jest jednym z głównych celów dla których powstał system ProInwent. W zależności od wersji oprogramowanie umożliwia prowadzenie prostej lub pełnej ewidencji środków trwałych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, takimi jak: OT, LT, MT itp. Dodatkowo system ProInwent umożliwia śledzenie pełnej historii wybranego składnika majątku. Historia dotyczy zarówno zmian parametrów opisujących dany składnik jak i historię jego inwentaryzacji.

Ponadto ewidencja środków trwałych w systemie ProInwent umożliwia drukowanie etykiet z kodem kreskowym, którymi następnie oklejane są poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa.

System ProInwent wprowadza także innowacyjną metodę opisywania środków trwałych, ponieważ udostępnia specjalny panel konfiguracyjny, dzięki któremu administrator systemu może zdefiniować dowolną liczbę parametrów opisujących środki trwałe. Dzięki takiemu podejściu każde przedsiębiorstwo może dostosować system do własnych potrzeb i wymagań co czyni system bardzo elastycznym i wygodnym do użytkowania.

 

Moduł amortyzacji środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych jest dodatkowym modułem systemu ProInwent, który jest zintegrowany z modułem ewidencji środków trwałych. Moduł ten będzie przydatny wszędzie tam, gdzie nie ma istniejących systemów księgowych, które obsługują amortyzację środków trwałych.

Moduł amortyzacji umożliwia, przypisanie planu amortyzacji do każdego ze środków trwałych w systemie, określając metodę amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%), okres generowania odpisów (miesięczny, kwartalny, roczny) oraz współczynniki zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zaleceń MSR.

Dla tak przygotowanych planów amortyzacji system ProInwent umożliwia automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem, a także ręczną ingerencję w istniejący plan w zależności od wykonanych operacji na środkach.

Dodatkowymi funkcjami są rozbudowane zestawienia oraz wydruki tabel i planów amortyzacyjnych dla wybranych grup lub pojedynczych środków trwałych w wybranych przedziałach czasowych.

 

Moduł inwentaryzacji

Moduł inwentaryzacji środków trwałych jest kluczowym modułem systemu ProInwent. Umożliwia on przeprowadzanie pełnego bądź wyrywkowego spisu składników majątku z wykorzystaniem terminali mobilnych i kodów kreskowych.

Możliwe jest przeprowadzanie inwentaryzacji w oparciu o różne kryteria podziału, środków takie jak:

 • Struktura organizacyjna
 • Pracownicy przedsiębiorstwa
 • Klasyfikację Środków Trwałych
 • Kategorię środków zdefiniowanych przez użytkownika
 • Parametry dodatkowe środka

Taka różnorodność możliwości przeprowadzania spisów, umożliwia użytkownikom pełną kontrolę nad stanem majątku przedsiębiorstwa oraz możliwość przeprowadzenia wyrywkowych i / lub okresowych procesów inwentaryzacyjnych.

 

Moduł raporty

Moduł raporty składa się z kilku użytecznych funkcjonalności. Pierwszą z nich jest przeglądanie oraz możliwość wydruku wszystkich raportów inwentaryzacyjnych jakie zostały wygenerowane przez system ProInwent w ramach inwentaryzacji przeprowadzonych w przedsiębiorstwie.

Drugim składnikiem tego modułu są raporty analityczne, dzięki którym możliwa jest analiza i kontrola wszystkich procesów związanych z majątkiem zachodzących w przedsiębiorstwie. Wśród raportów analitycznych znajdziemy między innymi:

 • Wartość środków względem KŚT
 • Przychody środków w okresie
 • Rozchody środków w okresie
 • Stan środków na dany dzień
 • Wartości umorzenia środków

Dodatkowo dzięki różnego rodzaju filtrom oraz możliwości eksportowania raportów do formatu Microsoft Excel, użytkownicy otrzymują idealne narzędzie do kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

 

Moduł dokumenty

Moduł dokumenty jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich dokumentów wygenerowanych przez system ProInwent dla zdefiniowanych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Przeglądanie dokumentów umożliwia również ich wydruk oraz eksport do formatu PDF.

Drugim składnikiem modułu Dokumenty jest definiowanie prostego modelu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie to sprowadza się do ustalenia ścieżki akceptacji poszczególnych typów dokumentów oraz weryfikacji na jakim etapie akceptacji znajduje się dany dokument. Każdy z użytkowników uczestniczących w ścieżce akceptacji może zablokować dany dokument żądając korekty od użytkownika niższego szczebla.

 

Moduł dane systemu

Moduł ten przeznaczony jest do zarządzania danymi zgromadzonymi w systemie ProInwent. Moduł ten jest najczęściej udostępniany tylko administratorom systemu ze względu na jego wagę w całym procesie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. W szczególności moduł Dane systemu udostępnia następujące funkcje:

 • Import danych z zewnętrznych systemów
 • Eksport danych do zewnętrznych systemów
 • Zarządzanie słownikami danych

 

Moduł konfiguracja

Moduł ten przeznaczony jest do konfiguracji systemu ProInwent tak aby możliwe jak najlepiej dopasować go do oczekiwań i wymagań użytkowników. Możliwe jest konfigurowanie następujących obszarów:

 • Parametry dodatkowe opisujące środek
 • Szablony dokumentów
 • Typy dokumentów
 • Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie
 • Szablony etykiet z kodami kreskowymi

Dzięki rozbudowanym opcjom konfiguracyjnym możliwe jest dostosowanie pracy systemu ProInwent przez lokalnego Administratora.

 

Moduł administracja

Moduł Administracja przeznaczony jest dla administratorów systemu ProInwent i udostępnia funkcjonalność związaną z zarządzaniem prawami dostępu do systemu oraz kontrolą pracy całego systemu. W szczególności moduł Administracja udostępnia następujące funkcje:

 • Zarządzanie użytkownikami
 • Definiowanie ról systemowych
 • Zarządzanie prawami dostępu
 • Przeglądanie zdarzeń systemowych