O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
  Rejestracja on-line uczestników
  • Elastyczny zestaw formularzy
  • Dowolne ścieżki rejestracji dla różnych kategorii uczestników
  • Trzy tryby rejestracji
  • Obsługa rejestracji grupowych
  • Automatycznie generowana faktura pro-forma


Zastąp zwykłe formularze rejestracją on-line

Moduł rejestracji on-line jest podstawowym modułem systemu Coffee. Przy jego pomocy możesz zaplanować i przeprowadzić dowolny proces rejestracji uczestników na każde wydarzenie. Dzięki wykorzystaniu rejestracji on-line możesz całkowicie zrezygnować z drukowanych formularzy przesyłanych pocztą lub faxem, i skupić się na organizacji innych wydarzeń, bo uczestnicy sami zarejestrują się na twoje wydarzenie.

Zdefiniuj proces rejestracji on-line

Najważniejszą kwestią związaną z planowaniem procesu rejestracji on-line są informacje, które chcesz uzyskać od uczestników. Ten moduł Coffee udostępnia ci aż 12 różnych kroków rejestracji, z których możesz skorzystać w ramach określonych potrzeb. Każdy z kroków rejestracji jest w pełni konfigurowalnym formularzem do wypełnienia przez uczestnika, dzięki czemu cały proces rejestracji możesz w pełni dostosować do wymagań organizowanego wydarzenia. Uczestnik, który się rejestruje prowadzony jest krok po kroku po kolejnych formularzach w kolejności, którą sam ustalasz. Na zakończenie rejestracji uczestnik dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji oraz ewentualnie fakturę pro-forma jeśli tak zdecydujesz.

Rejestracje grupowe

Moduł rejestracji on-line umożliwia Ci także udostępnienie rejestracji grupowej na wydarzenia, która jest wygodnym narzędziem dla firm i instytucji, które zgłaszają więcej niż jednego uczestnika na twoje wydarzenie. Podobnie jak w przypadku rejestracji indywidualnej możesz dowolnie skonfigurować proces rejestracji grupowej, a w przypadku gdy nie chcesz z niej korzystać po prostu ją wyłączasz. Na zakończenie rejestracji osoba, która dokonała rejestracji grupowej otrzymuje zbiorową fakturę pro-forma, co wpływa na twoją oszczędność czasu i zadowolenie twoich klientów.

Wybierz jeden z trzech trybów rejestracji

Jedną z głównych zalet tego modułu jest możliwość prowadzenia rejestracji on-line w trzech różnych trybach:
  • Rejestracja pełna
  • Rejestracja streszczeń
  • Rejestracja wstępna

Pierwsza z nich jest najbardziej standardowym procesem rejestracji, najczęściej wykorzystywanym przez organizatorów. Polega on na tym, że uczestnik przechodzi wszystkie zdefiniowane przez Ciebie kroki rejestracji i staje się pełnoprawnym uczestnikiem Twojego wydarzenia.

Drugi tryb rejestracji polega na tym, że uczestnik przechodzi tylko przez podstawowe kroki rejestracji wprowadzając dane konta oraz dane osobowe i po zakończeniu takiej rejestracji może już wysyłać streszczenia prac naukowych. Dopiero po akceptacji jego pracy do prezentacji w ramach wydarzenia, uczestnik może dokończyć swoją rejestrację wybierając opłaty, rezerwując noclegi czy określając dane do faktury.

Trzeci tryb rejestracji, czyli rejestracja wstępna, polega na tym, że uczestnik przechodzi podstawowe kroki rejestracji i po jej zakończeniu musi czekać na Twoją decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu jego zgłoszenia. Tylko zaakceptowani uczestnicy mogą kontynuować proces rejestracji i dopiero wtedy staną się pełnoprawnymi uczestnikami Twojego wydarzenia.


Zdefiniuj ścieżki rejestracji

Kolejną ważną zaletą tego modułu jest to, że możesz zaplanować inne ścieżki rejestracji dla różnych kategorii uczestników. Dzięki temu uczestnik należący do danej kategorii przechodzi tylko te kroki rejestracji, które go dotyczą, nie zaprzątając sobie głowy nieistotnymi z jego punktu widzenia informacjami. Każda kategoria uczestnika może także mieć przypisany inny tryb rejestracji, który ją obowiązuje.


       Dlaczego warto korzystać z modułu rejestracji on-line ?
  
  Moduł rejestracji on-line uczestników to przede wszystkim duża oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnych formularzy zgłoszeniowych. Dzięki dużej elastyczności tego rozwiązania, możesz zdefiniować dowolny proces rejestracji on-line uczestników dostosowując go do specyfiki i potrzeb organizowanego przez Ciebie wydarzenia.  


Kliknij aby zobaczyć więcejKliknij aby zobaczyć więcej