O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
  Rozliczanie płatności
  • Pełny przegląd stanu należności i rozliczeń
  • Księgowanie wpłat uczestników
  • Rozliczanie grup uczestników
  • Automatyczna zmiana opłat na wyższe
  • Potwierdzenia PDF z zaksięgowanym rozliczeniem


Pełna kontrola nad stanem należności i rozliczeń

Wykorzystując moduł płatności i rozliczeń masz możliwość sprawowania pełnej kontroli nad stanem należności i rozliczeń każdego z zarejestrowanych uczestników. Wykorzystując zestaw filtrów szybko znajdziesz uczestnika po nazwisku, instytucji czy też aktualnym statusie rozliczenia. Wybierając konkretnego uczestnika uzyskujesz kompletny podgląd jego wszystkich należności, wpłat oraz ewentualnych zwrotów.

Księgowanie wpłat uczestników

Kiedy uczestnik ureguluje swoją należność tradycyjnym przelewem bankowym, możesz zaksięgować nową wpłatę na jego indywidualne konto rozliczeniowe. Dodatkowo możesz rozksięgować jedną łączną wpłatę na poszczególne należności uczestnika, co znacznie ułatwi ci kontrolowanie stanu rozliczeń każdego z uczestników oraz umożliwi generowanie dokładniejszych statystyk i raportów związanych z rozliczeniem płatności.

Rozliczanie grup uczestników

Jeśli na twoim wydarzeniu mogą rejestrować się grupy uczestników, to ta funkcjonalność umożliwi Ci przeglądanie stanu rozliczeń całej grupy, co znacznie ułatwia pracę. Możesz także rozliczać i księgować wpłaty w odniesieniu do całej grupy. W przypadku bardzo licznych grup uczestników jest to bardzo wygodne narzędzie, które nie dość, że oszczędzi ci dużo czasu to jeszcze ograniczy możliwość pomyłki niemalże do zera.

Automatyczna zmiana opłat na wyższe

Jeśli na organizowanym przez Ciebie wydarzeniu są terminy zarówno wczesnej jak i późnej rejestracji, które wyznaczają graniczną datę, do której uczestnik musi uregulować swoje należności, to z pewnością będziesz musiał zmienić opłaty na wyższe tym uczestnikom, który swoich zobowiązań nieuregulowali. Ten moduł Coffee umożliwi ci wykonanie tej operacji za pomocą kilku kliknięć myszką, a dodatkowo wszyscy uczestnicy, których zmiana będzie dotyczyć zostaną o tym powiadomieniu automatyczną wiadomością e-mail.

Potwierdzenia PDF z zaksięgowanym rozliczeniem

Moduł płatności i rozliczeń umożliwia ci także generowanie automatycznych potwierdzeń rozliczenia należności na podstawie zaksięgowanych wpłat uczestnika. Potwierdzenie generowane jest w postaci pliku PDF, który może zostać automatycznie wysłany do uczestnika tak, aby miał on "papierowe" potwierdzenie, że jego wpłata została zaksięgowana.


       Dlaczego warto korzystać z modułu rozliczania płatności ?
  
  Moduł rozliczania płatności umożliwia Ci przede wszystkim pełną kontrolę nad stanem rozliczenia każdego z zarejestrowanych uczestników. Dodatkowo elastyczna konfiguracja tego modułu umożliwia Ci pełną dowolność w kreowaniu polityki cenowej sprzedawanych usług i produktów związanych z danym wydarzeniem.  


Kliknij aby zobaczyć więcejKliknij aby zobaczyć więcej