O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
Synaptic WMS
O systemie
Moduły systemu
Metodologia wdrożeń
Korzyści z wdrożenia
Informacje techniczne
Rozwiązania sprzętowe
Opieka serwisowa
Wersje dedykowane
Kontakt z konsultantem

  
Pobierz ulotkę
 Kliknij, aby pobrać materiał informacyjny na temat platformy Synaptic.

ISP S.A. -> Rozwiązania -> Synaptic -> Synaptic.MESSynaptic.MES

Zarządzanie operacyjne produkcjąManufacturing Execution System jest składnikiem Synaptic, który jest odpowiedzialny za planowanie, wykonanie oraz rozliczanie operacji produkcyjnych. Wprowadza w obrót towarowy nie tylko możliwość odwzorowania produkcji, ale również pozwala planować i rozliczać produkcję.


Założenia funkcjonalne
Głównym elementem Synaptic.MES jest odwzorowanie technologii produkcji za pomocą zaawansowanych receptur (BOM). W ramach tego modelu można znaleźć nie tylko parametry odpowiedzialne za obrót towarowy, ale również ważne dla każdego planisty zagadnienia: wymagania osobowe, wykorzystanie maszyn, wymagane uzbrojenie, itp. Dodatkowo odwzorowanie fizyczne hali produkcyjnej pozwala na optymalną organizację transportu wewnętrznego.

Za pomocą tych danych, Synaptic.MES pozwala zautomatyzować następujące obszary:


Planowanie produkcji
 
Wsparcie wieloetapowej produkcji
Mechanizmy planowania produkcji, wspomagają planowanie wieloetapowych procesów wytwórczych. W zakres automatyzacji wchodzą specjalne panele planistyczne, automatyczne modele wyliczające zużycie oraz możliwość dostosowania wydajności.

Planowanie personelu
Planowanie procesów produkcyjnych wymaga odwzorowania dostępnych zasobów osobowych. Odpowiednie zarządzanie wymaga nie tylko ich ilości ale i specjalizacji czy uprawnień.

Automatyzacja planowania
Elastyczny system planowania, wymaga nie tylko trybu automatycznego, ale również odpowiednich algorytmów wspomagających minimalizację przezbrojeń, scalanie zleceń czy minimalizację transportu wewnętrznego.Zarządzanie operacyjne produkcją
 
Realizacja zleceń produkcyjnych
Sprawna realizacja produkcji wymaga nie tylko dostarczenia operatorom wszystkich danych, takich jak np. schematy czy instrukcje ale również pozwala dynamicznie nadzorować realizacje planu.

Automatyzacja zbierania danych
Sprawna metoda zbierania raportów produkcyjnych, pozwala minimalizować koszt jednostkowy wytworzenia. Synaptic.MES pozwala na zbierać dane ręcznie, mobilnie, RFID oraz poprzez szyny komunikacyjne urządzeń.

Wspomaganie utrzymania ruchu
Czas przezbrojenia jest krytycznym elementem każdego procesu produkcyjnego. Planowanie przezbrojeń, wspomaganie służb utrzymania ruchu pozwala skutecznie zarządzać tym procesem.Zarządzanie transportem wewnętrznym
 
Planowanie zasileń
Kluczowym elementem każdego procesu produkcyjnego jest logistyka wewnętrzna. Skuteczne zaplanowanie procesów zasilania linii oraz odbioru produktu pozwala na utrzymanie wysokiej sprawności linii.

Just-in-time
Obsługa przez Synaptic.WMS procesów transportu wewnętrznego pozwala na realizację produkcji w modelu Just-in-time. Pozwala to znacznie obniżyć jednostkowy koszt wytworzenia.

Traceability produkcyjne
Bardzo ważnym czynnikiem jest zapewnienie traceability wyprodukowanych towarów. Odwzorowanie transformacji produkcyjnych, w śledzonym procesie obrotu towarowego pozwala na minimalizację ryzyka producenta.