O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
  Zarządzanie programem wydarzenia
  • Układaj program wydarzenia
  • Rozdziel streszczenia na sesje
  • Udostępnij program uczestnikom
  • Analizuj popularność punktów programu


Układanie programu wydarzenia

W trakcie organizacji niemalże każdego wydarzenia, oficjalny program zmienia się wielokrotnie. Ten moduł Coffee daje ci doskonałe narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz w przejrzysty sposób wszystkie punkty programu. Elastyczna konfiguracja kolorystyki oraz układu wyświetlania programu gwarantuje Ci możliwość dostosowania do potrzeb każdego wydarzenia.

Rozdział streszczeń na poszczególne sesje

Ogromną zaletą tego modułu jest funkcjonalność, która umożliwia osobom odpowiedzialnym za układanie programu wygodne i szybkie rozdzielenie zaakceptowanych streszczeń pośród zdefiniowanych sesji tematycznych. Duża liczba dostępnych filtrów oraz parametrów wpływających na algorytm rozdzielania streszczeń daje duże możliwości w zakresie optymalnego ułożenia ostatecznego programu naukowego. Po rozdzieleniu streszczeń moduł daje także możliwość automatycznego powiadomienia autorów streszczeń o przydzieleniu ich pracy do konkretnej sali i godziny wystąpienia.

Własny harmonogram każdego uczestnika

Kiedy program jest już zdefiniowany możesz go udostępnić on-line w systemie Coffee wszystkim zarejestrowanym uczestnikom. Dzięki temu zyskują oni możliwość ułożenia własnego harmonogramu, który następnie mogą wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie. Jeśli program wydarzenia jest już opracowany zanim rozpocznie się rejestracja uczestników, to możesz także włączyć odpowiedni krok rejestracji i dzięki temu uczestnicy już na tym etapie mogą określić swoje preferencje w zakresie uczestnictwa w poszczególnych punktach agendy.

Analiza popularności punktów programu

Udostępniając uczestnikom możliwość kreowania własnego harmonogramu, oprócz ich zadowolenia zyskujesz jeszcze jedną cenną rzecz. Mianowicie możesz analizować popularność każdego z punktów programu pod kątem doboru odpowiedniej sali czy też niezbędnego sprzętu audiowizualnego. Dzięki tym informacjom możesz także korygować program, wymieniając mało popularne punkty na inne, które potencjalnie wzbudzą większe zainteresowanie uczestników.


       Dlaczego warto korzystać z modułu agendy ?
  
  Moduł agendy to przede wszystkim wygodne i elastyczne narzędzie dla wszystkich osób odpowiedzialnych za układanie programu wydarzenia. Dodatkowo możliwość udostępnienia gotowej agedny uczestnikom tak aby mogli układać własny harmonogram, oprócz wygody samych uczestników daje Ci bardzo cenne informacje na temat zainteresowania poszczególnymi punktami programu.  


Kliknij aby zobaczyć więcejKliknij aby zobaczyć więcej