Kontakt

Dbamy o twoją prywatność.
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Polityką ochrony prywatności. Czytaj więcej: Polityka plików cookies

POZNAJ NAS I NASZĄ HISTORIĘ

Misja

Misją Instytutu Studiów Programistycznych jest wspieranie rozwoju klientów poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań opartych na autorskim oprogramowaniu. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz unikatowych rozwiązań jest na stałe wpisane w profil firmy.

Piotr Modzelewski

Wartości

Wartości ISP S.A czyli innowacyjność i jakość. Przez innowacyjność rozumiemy ciągły rozwój naszego oprogramowania, rozszerzanie go o najnowocześniejsze technologie i unikatowe rozwiązania funkcjonalne. Zachowanie jakości jest dla nas ważne w każdej operacji: od obsługi klienta, przez zastosowane rozwiązania aż po zaawansowaną metodologię prowadzenia projektów.

Jesteśmy na rynku
blisko dwie dekady

Poznaj naszą historie krok po kroku

Początek działalności

Instytut Studiów Programistycznych powstał z inicjatywy grupy niezależnych konsultantów i programistów. Od początku swojej działalności, ISP specjalizowało się w projektowaniu autorskich rozwiązań informatycznych. Pierwszym znaczącym wdrożeniem było zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu analiz medycznych dla Samodzielnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej.

System proinwent

Wdrożenia kolejnych systemów informatycznych, opartych o autorskie technologie. W maju 2004 roku rozpoczęły się prace nad pierwszym rozwiązaniem komercyjnym autorstwa Instytutu - Systemem Inwentaryzacji Rozproszonej ProInwent. Pierwsze wdrożenia systemu, realizowane wraz z firmami z branży automatycznej identyfikacji, rozpoczęły się w IV kwartale

System coffee

Okres intensywnych wdrożeń i prac rozwojowych nad systemem ProInwent. Wdrożenia w największych instytucjach państwowych, korporacjach międzynarodowych, uczelniach oraz bankach pozwoliły ISP uzyskać wysokie kompetencje wdrożeniowe. Pod koniec 2005 roku firma rozpoczęła prace rozwojowe nad systemem organizacji konferencji Coffee

ISP jako spółka akcyjna

Okres dynamicznego rozwoju wynikający z popularyzacji systemu ProInwent i rozwoju platformy konferencyjnej Coffee. Rozpoczął się również okres współpracy z producentem oprogramowania antywirusowego w charakterze producenta wykonawczego. W drugiej połowie roku rozpoczęły się prace projektowe nad platformą Synaptic.WMS. W marcu 2006 roku Instytut Studiów Programistycznych został przekształcony w spółkę akcyjną.

SYNAPTIC.WMS

Pierwsze wdrożenia systemu Synaptic.WMS w międzynarodowych korporacjach, takich jak Reckitt pozwoliły na zbudowanie solidnej bazy funkcjonalnej systemu. Przygotowanie drugiej wersji systemu ProInwent znacząco zwiększyło konkurencyjność rozwiązania. Rozwój obu rozwiązań mobilnych pozwolił na uzyskanie znaczącej pozycji na rynku dostawców oprogramowania mobilnego.

Synaptic.AMS

Instytut znacząco powiększył portfolio Klientów. Rozwój oferty produktowej spowodował wydanie drugiej wersji Platformy Synaptic. Duża elastyczność nowo przygotowanego rozwiązania pozwoliła uzyskać znaczącą pozycję na rynku i kolejnego znaczącego klienta - Ipsen Logistics. Nowy model rozliczeniowy systemu Coffee pozwolił na zwiększenie obszaru działalności. W czwartym kwartale 2010 roku ISP uruchomiło nową witrynę internetową.

SYNAPTIC.TMS

Na początku roku został przeprowadzony rebranding produktów. Kluczowe kompetencje rozwijane przez lata, pozwoliły pozyskać strategicznych klientów. Współpraca z dużymi i wymagającymi klientami oraz duża ilość wdrożeń średniej wielkości umocniło ISP na pozycji lidera, w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla logistyki. Pozwoliło to na pierwsze wdrożenia kolejnego produktu - systemu transportowego Synaptic.TMS.

Synaptic.WEB

System Coffee obsługuje wydarzenia w Międzynarodowych Targów Poznański i pozostaje w długoletniej współpracy. Synaptic.WEB to kolejne rozszerzenie Platformy Synaptic dedykowane dla operatorów logistycznych i obsługujące procesy w firmie Holkap Sp. z o.o. Przygotowanie nowej witryny internetowej Instytutu Studiów Programistycznych S.A. oraz nowej strony internetowej aplikacji Coffee spowodowało dynamiczny wzrost rozpoznawalności marki.

Synaptic.AMS

2014 r. - Kolejne lata to czas wdrożeń systemu Synaptic w takich przedsiębiorstwach jak Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, Grupa CSV Sp. z o.o., czy DB Cargo Polska S.A. Dodatkowo w Grupach Azoty, wraz z systemem Synaptic.WMS został wdrożony system do inwentaryzacji majątku trwałego Synaptic.AMS i pełna integracja z systemem SAP.ERP. Kolejne, znaczące referencje umocniły Platformę Synaptic w gronie największych i najbardziej rozbudowanych rozwiązań w zakresie informatycznej obsługi łańcucha dostaw w Polsce.

SYNAPTIC.MES

Kolejny cel - zarządzanie produkcją Synaptic.MES. Zostało przeprowadzone wdrożenie modułu produkcyjnego i magazynowego u czołowego przetwórcy tworzyw sztucznych - Viva Healthcare Packaging Poland. System Coffee jest sukcesywnie wdrażany w Polskich uczelniach jako główny system obsługujący konferencje naukowe.

SYNAPTIC.YMS

“KRUK” Spółka Akcyjna, wspólnie z Coffee przeprowadza szkolenia i eventy w Polsce i poza jej granicami. Platforma Synaptic zyskuje kolejny moduł - Synaptic.YMS, który zarządza płynnością ruchu na placu w Śląskim Centrum Logistyki.

Synaptic.TOS

Dynamicznym rozwojem transportu intermodalnego wymaga zaawansowanych rozwiązań logistyczny. Synaptic.TOS powstał aby zapewnić nie tylko płynność ale dać pole do wdrażania innowacyjnych pomysłów. Pierwsze wdrożenia zostało zrealizowane w Centrum Logistycznym Kontrast Intermodal. System Coffee z nowymi modułami podbija rynek dostarczając rozwiązania internetowe do branż, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii Covid-19. Przygotowano również nowoczesną odsłonę stron internetowych dla systemu Coffee oraz Synaptic.

Od 2003 roku dbamy
o rozwój logistyki w Polsce

Struktura firmy

Dział analityczno-developerski

Realizowane projekty często charakteryzują się tym, że zakres wdrożenia nie ogranicza się jedynie do implementacji głównego systemu (wersja CORE), ale obejmują szeroki zakres wprowadzania i konfiguracji dedykowanych rozwiązań, wymaganych aby spełnić indywidualne potrzeby w zakresie biznesowym danego Klienta. W związku z tym, głównym zadaniem tego działu jest przygotowanie nowych rozwiązań, zarówno na poziomie koncepcyjno- projektowym, jak i deweloperskim. Trzon działu opiera się na architektach oprogramowania oraz projektantach z udokumentowaną wiedzą biznesową oraz kilkunastoletnim doświadczeniem.

Dział wsparcia technicznego oraz testów

Podstawowym zadaniem działu wsparcia technicznego jest wspieranie użytkowników w zakresie istniejących oraz nowo wdrażanych rozwiązań. Wsparcie obejmuje pomoc telefoniczną, obsługę zgłoszeń na dedykowanej platformie ticketowej, wprowadzanie konfiguracji i parametryzacji systemu oraz analiza przypadków wyjątkowych. Aby zapewnić wysoki poziom obsługi, dział wsparcia technicznego jest zaangażowany w testowanie aplikacji, zarówno na poziomie jednostkowym, całościowym, integracyjnym jak i testach regresji. Tak przyjęty model pracy zapewnia wysoki poziom wsparcia, jakości i dostępności wdrażanych produktów.

Dział wdrożeń

Dział wdrożeniowy został powołany, aby zapewnić profesjonalne wsparcie dla użytkowników w zakresie wdrożenia systemu. Jest to konieczne, aby organizacja w bezproblemowy i sprawny sposób przyjęła zmianę związaną z nowym oprogramowaniem i szeregiem nowoczesnych funkcjonalności. Zespół wdrożeniowy składa się zarówno z osób, które posiadają ogromne doświadczenie nabyte podczas wdrożeń jak również z młodszych analityków i wdrożeniowców, którzy posiadają bardzo wysoki potencjał rozwojowy. Dzięki specjalistycznym szkoleniom, zdobywają niezbędną wiedzę logistyczną i informatyczną.

Dział rozwoju

Nasi specjaliści odpowiedzialni za rozwój oprogramowania i firmy działają, opierając się na dwutorowym podejściu do rozwoju. Dynamiczny rozwój technologii oraz wciąż zmieniające się potrzeby i zapotrzebowania rynkowe powodują, że Instytut Studiów Programistycznych S.A. zawsze korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań i technologii, a także wdraża nowatorskie pomysły, związane z modelem sprzedaży i świadczenia usług. Drugi aspekt rozwoju wynika z indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Będąc w ciągłym kontakcie i prowadząc bliskie relacje biznesowe możemy dynamicznie reagować na nowo powstające potrzeby i pomysły.